PŘÍČINA PROČ SE MI NEDAŘÍ je EPIGENetický kód???

Prodíráte se vašim životem jednou nahoru, jednou zase dolů a nevíte jak zastavit ten kolotoč, ve kterém se neustále točíte? Nebo žijete spokojeně a ejhle po čase zase přijde zkouška, která vás přesvědčí o tom, být jednou nahoře a pak zase dole? A tak to jede ve vašem životě stále dokola a dokolečka…

Životní zkušenost, kterou jsem získal/získala z přesvědčení, má za následek to, proč se mi nedaří…

Cože? Pojďme si to více rozebrat, ať tomu lépe porozumíte.

Když jste se narodili, tak do vás předkové vložili určité programy. Vyrostli jste v určité rodině, ve společnosti lidí, kteří vás formovali celou tu dobu než jste vyrostli a začali si svůj život řídit sami. To, v čem jste vyrostli, co vás formovalo – má za následek, jak se vám dnes daří ve vašem životě.

Vyrostli jste mezi lidmi, ať už mezi rodiči, prarodiči, učiteli, kamarády, kteří vás nezávisle formovali, aniž byste si to uvědomovali. Vložili do vás takzvaný EPIGENETICKÝ KÓD, díky kterému se začal odvíjet váš život. Vaše myšlenky na život neboli přesvědčení o životě, následně znamenají, že se vám dějí zkušenosti, které jste získali právě z vašeho přesvědčení, co do vás společnost vložila za své programy, aniž byste se o nich kolikrát přesvědčili sami.

Je samozřejmé, že když si prožijete určitou životní zkušenost, tak na základě toho prvního přesvědčení, co do vás vložila společnost, akorát potvrzujete, že je to pravda, protože jste si prožili tu stejnou nebo podobnou situaci. Ale ta vznikla z následků, že jste uvěřili tomu přesvědčení neboli zkušenostem od druhých lidí. Zní to srozumitelně?

Druzí lidé vám vždy budou projektovat sami sebe, své zkušenosti, své zvraty, své postřehy ze života. Jestliže jim uvěříte a přeberete jejich programy za své,  budete žít podobný život jako oni.

A pak je mnohdy těžké uvěřit, že můžete začít žít jinak a formovat vaši realitu lepším směrem, když prakticky žijete v nepřátelském vesmíru a nevěříte, že přijde štěstí do vašeho života.

Mnozí lidé, díky svým životním zkušenostem, které získali na základě prvního přesvědčení, neumějí začít myslet pozitivně, protože toho mají za sebou už hodně a neumí přepnout a začít restartovat svou mysl. Tak jako je pro mnohé těžké porozumět, že svůj život mají ve svých rukou pouze oni sami, a že tvůrci svého vlastního štěstí či neštěstí jsou opět pouze oni.

Na to někteří reagují, že to není možné… ,, jak já můžu za to, že celý život dřu za minimální plat nebo makám jak šrub a h…. z toho? “ nebo ,, copak já můžu za to, že se neustále prodírám celý život v nekvalitních partnerských vztazích? “ či ,, nemám na to, abych jezdil/la každý rok k moři, nekradu! „, ,, copak já můžu za to, že jsem tlustá, když to mám geneticky dané? Babička měla nadváhu, maminka má nadváhu…. “ různých přesvědčení a výmluv, co je příčinou našeho neštěstí, máme všichni určitě nespočet. Dokonce je mnoho lidí přesvědčeno, že jde o osud či karmu.

Hodně lidí se v životě točí neustále v nějakém kruhu, protože se cítí jako OBĚŤ…

Jestliže tento program nepřeprogramujeme a neuvědomíme si, že svou budoucnost si tvoříme sami, tak se pak nemůžeme divit, že prožíváme neustále stejné nebo podobné situace, které jsou příčinou toho, že se nám v určité oblasti našeho života nedaří. Ale jak to změnit? Jak přeprogramovat takový program?

Na základě toho vznikl projekt ,, PŘEPROGRAMOVÁNÍ SVÉ MYSLI , kdy se celý měsíc snažíme přepsat právě převzaté programy z dětství či programy prožité zkušenostmi, které jsme na sebe za celý život naháčkovali. Pracujeme vždy s magií úplňků. A podle toho ve kterém znamení se nachází úplněk, podle toho zaměřujeme pozornost do dané oblasti, na které poté celý měsíc pracujeme.

V tomto projektu pracujeme na čtyřech základních kvadrantech jako jsou :

  • FINANCE
  • ZDRAVÍ
  • VZTAHY
  • PRÁCE

Všechny tyto čtyři kvadranty potřebujeme mít v rovnováze, aby se nám začal náš život měnit k lepšímu. Jedno s druhým souvisí. Proto, když začneme vědomě přeprogramovávat naše vzniklé programy, které již nám nejsou ku prospěchu, tak se nám začne náš život odvíjet lepším směrem.

Epigenetický kód , který je zapsán v našem podvědomí neboli převzaté programy, které jsme zdědili od svých předků, následně od společnosti, nás, ať už chceme či nechceme ovlivňují, tudíž ovlivňují náš život. Ale naštěstí jdou tyto programy přepsat tím, že restartujeme svou myslzačneme si programovat do naší mysli nové programy, které náš život v mnohém obohatí a my konečně začneme žít V PŘÁTELSKÉM VESMÍRU :) .

A TEN, KDO ZAČNE ŽÍT V PŘÁTELSKÉM VESMÍRU, TOMU SE POTÉ DĚJÍ ZÁZRAKY :)

Přeji vám, na vaší cestě za poznáním mnoho odvahy změnit vše, co vám již nepřináší radost ve vašem životě. Přeji vám, ať si začnete svůj život tvořit, podle svých představ :) 

S láskou a pokorou Žanet.

 

 

Facebook : Karmalog a Numerolog Prejdová Žaneta 

Žaneta Prejdová
Jsem vášnivou inspirátorkou a průvodkyní žen na jejich cestě k sebepoznání. Učím ženy pochopit hloubku svého života, a tím si vytvořit krásnější a vědomější život ve všech oblastech. Mimo to, také lidem pomáhám rozklíčit jejich schopnosti, objevit vnitřní dary, popřípadě objasnit jejich životní neúspěchy. To vše, díky osobnostním numerologicko-astrologickým rozborům, které pro vás a také pro vaše děti s láskou zpracovávám. Zajímá vás JAKÁ BYLA MOJE CESTA K TOMU, CO DNES DĚLÁM? Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.